Vysoká Lípa

Vysoká Lípa je náhorní vsí nad údolím Kamenice. Cesta do Vysoké Lípy vede buď od Labe přes Hřensko a Mezní Louku, nebo z Jetřichovic. Vysoká Lípa je idealním místem pro ubytování, pokud plánujete vyrážet pěšky do Českého Švýcarska. Idealní je hlavně z důvodu své polohy a taky velkým množstvím ubytovacích zařízení. Nad vsí stával barokní lovecký zámeček. Ten již ve Vysoké Lípě nenaleznete.  Co zde ovšem můžete naleznout jsou tradiční roubené a hrázděné domy, které jsou chráněny coby vesnická památková zóna. Ve Vysoké Lípě je na České Švýcarsko ojedinělá věc a to je parkováni zdarma, parkoviště naleznete naproti Hotelu Lípa. Vysoká Lípa je zasvěcena svaté Anně. Z vesnice je nádherný výhled na České Švýcarsko. Součastí obce je Přírodní památka Hofberg.

 

 

Historie Vysoké Lípy

Obec patří k nejstarším obcím v okolí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1387. V 16. století zde stával již zmiňovaný barokní lovecký zámeček. V roce 1995 byla Vysoká Lípa vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Nejstarší podstávkové domy ve Vysoké Lípě jsou z druhé poloviny 18. století nejmladší kolem roku 1900. Vysokí Lípa má již od první republiky charakter letoviska. V centru nedošlo v minulosti k velkým demolicím, takže se zde podstávkové domy dochovaly ve velké míře.

Published on  May 16th, 2013